GDPR

EU har antagit en ny förordning om dataskydd som kallas Dataskyddsförordningen på svenska. GDPR är en förordning som träder i kraft den 25 maj 2018 i alla EU:s medlemsstater. Vi på VHD välkomnar och står redo för de förändringar GDPR innebär.

Allt om gdpr på en sida

På den här sidan kommer vi samla allt vi har om GDPR. Du får möjlighet att på ett transparent sätt granska hur vi arbetar med personuppgifter och på vilket sätt vi skyddar uppgifterna. ​

 

Har du allmänna frågor om vårt GDPR arbete ber vi dig e-posta till support [@ ] vhdmedia.se. Om du är slutanvändare till en av VHDs kunder ber vi dig kontakta kunden tillika avsändaren direkt.

VHD hanterar all data från kunder som personuppgifter med respekt och utan reservationer i enighet med GDPR:s bestämmelser. ​

 

Kunden är personuppgiftsansvarig och VHD förbinder sig till att verka personuppgiftsbiträde för kundens räkning.

 

Då mobiloperatörer följer en lagstiftning som kallas LEK och som är överordnad GDPR är operatörer inte underbiträden till oss. Operatörer ansvarar självständigt för att uppfylla GDPR i alla delar i kombination av LEK. ​

 

LEK står för "Lagen om Elektronisk Kommunikation".

Har du ett personligt personuppgiftsärende?

Vänligen klicka här.

I varje land som är medlem i EU finns en tillsynsmyndighet. I Sverige heter myndighet Integritetsskyddsmyndigheten, tidigare Datainspektionen. Läs mer om GDPR och annat: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

Frågor och svar

Allmänt

Har VHD utsett ett dataskyddsombud?


Nej -det har vi inte. Detta beror på att vi inte är ett offentligt organ, inte har som kärnverksamhet att regelbundet övervaka enskilda eller att vi som kärnverksamhet behandlar känsliga uppgifter.
Har ni rutiner för hantering av ett potentiellt brott mot dataskyddsförordningen?


Vi har med hjälp av interna utbildningar, policys och rutiner ett arbetssätt att hantera potentiella brott mot dataskyddsförordningen.
Vad är DPA / Databehandlingsavtal?


Ett annat ord för databehandlingsavtal (DPA) är också Personuppgiftsbiträdesavtal. Det är ett avtal och styrdokument som reglerar på vilket sätt ett biträde får behandla personuppgifter.
Hur behandlar VHD personuppgifter som personuppgiftsansvarig?


För att få svar på hur vi behandlar personuppgifter och på vilken rättslig grund ber vi dig scrolla längre ner på samma sida och klicka på Dataskyddspolicy / Integritetspolicy.

Personuppgift

Vilka är syftet med behandlingen av personuppgifter?


VHD som biträde: Syftet med och rättsliga grunder för bearbetning måste definieras av VHDs kund (ansvarig), enligt avtal eller enligt lag. VHD som ansvarig: Beroende på definieras syftet och juridiska skäl i kundavtalet och VHD policy.
Hur länge sparas personuppgifter?


VHD som biträde: Tidsbegränsningen för att lagra uppgifter definieras av VHDs kund (Personuppgiftsansvarig), avtal eller genom styrande lag. Data raderas enligt instruktioner. Generellt är dock att data raderas direkt när uppgiften är slutförd. Trafikloggar sparas i 12 månader. VHD kan spara längre om en överordnad lag säger annat. VHD som Personuppgiftsansvarig: Beroende på så definieras tiden i kundavtalet. Individen kan när som helst dra tillbaka sitt samtycke och begära sin rätt att bli bortglömd. VHD kan spara längre om en överordnad lag säger annat.
Hur skyddas personuppgifter?


Endast behörig personal inom VHD har tillgång till personuppgifter. Lokaler och infrastruktur skyddas med loggning, passagesystem, larm, kameraövervakning och annan behörighetsåtgärd. Nätverk skyddas bland annat av brandväggar och all data krypteras i transitering.
Lagras alla personuppgifter inom EU/EEA/Privacy Shield?


Ja. Datan lagras antingen i VHD-kontrollerade lokaler eller med ansedda molntjänster inom EU/EEA/Privacy Shield. Respektive lagring sker med utgångspunkten att vi inte ska lagra och behandla mer än nödvändigt för åtgärden.
Har VHD rutiner för att ta emot personuppgiftsärenden?


Ja -vi har ett system för att hantera alla ärenden som gäller personuppgifter. Vill du begära rättning, se vilka uppgifter vi behandlar om dig, bli bortglömd eller ta tillbaka ett samtycke du givit ska du skapa ett ärende på följande länk: https://www.vhdmedia.se/personuppgiftsarende
Hanterar ni känsliga personuppgifter?


En känslig personuppgift kan vara;

• ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse,

• uppgifter om hälsa,

• uppgifter om en persons sexualliv eller sexuell läggning,

• medlemskap i fackförening,

• genetiska uppgifter eller biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person

VHD har i avtal med kunden uttryckligen sagt nej till att behandla känsliga personuppgifter. Sker sådan överföring kan inte VHD hållas ansvarig för felaktig behandling av dessa känsliga Personuppgifter.

Juridik

Har VHD databehandlingsavtal med alla underbiträden?


VHD har signerat DPA med alla underbiträden som används av VHD. Ett annat ord för databehandlingsavtal (DPA) är också Personuppgiftsbiträdesavtal.
Delar VHD personuppgifter med tredje part?


VHD kan lämna personuppgifter till tredjepartsleverantörer och partners som utför tjänster för VHD, för att kunna leverera tjänsterna. Dessa tredjepartsleverantörer använder endast personuppgifterna för de ändamål de samlats in och för att kunna utföra sina tjänster mot VHD. Förhållandet till sådana tredjepartsleverantörer regleras av en personuppgiftsbiträdesavtal. En typisk sådan tredjepartsleverantör är telefonoperatörerna som krävs för att skicka SMS. Uppgifter om personuppgifter till offentliga organ kan uppstå om och i den utsträckning som krävs enligt lag och gällande bestämmelser
Jag är kund till VHD, behövs personuppgiftsbiträdesavtal?


Ja -det behövs. Vi har dock anpassat våra allmänna villkor och adderat ett personuppgiftsbiträdesavtal. Du som kund behöver inte göra något. Genom att ovanstående ändringar har genomförts uppfyller både vi och du som kund de krav som uppställs i Dataskyddsförordningen om att det ska finnas ett skriftligt avtal när den ansvarige överlåter till ett biträde att behandla personuppgifter för en ansvarig. Vi kommer fortsätta skydda er data enligt PuL samt GDPR när GDPR ersätter PuL 25 maj 2018. Vi kommer ta kontakt med samtliga våra kunder för vidare information.

Infrastruktur

Hur arbetar VHD med integritet genom design?


VHD har en IT-policy som täcker integritet genom design (Privacy by Design) och all personal är utbildad i dataskydd.
När ni e-postar, är det krypterat?


S / MIME används för att stödja förbättrad kryptering i transit och krypterar automatiskt våra utgående e-postmeddelanden om det kan. Det betyder alltså att där det stöds till mottagaren kryterar vi. Vi tar emot krypterat.

Cookies

Hur använder VHD Cookies?


1. Cookies

1.1 Vi använder cookies på denna webbplats. En cookie är en liten del data som skickas

från en webbsida och som lagras i en användares webbläsare, mobiltelefon,

surfplatta eller annan enhet medan användaren surfar på webbsidan. En cookie

kan hjälpa webbsidans leverantör att känna igen din enhet nästa gång du besöker

webbsidan, ge dig tillgång till vissa funktioner på webbsidan och/eller registrera dina

surfmönster. Det finns annan teknik som pixel-taggar, webbuggar, webblagring och

andra liknande filer och teknologi som kan ha samma funktioner som cookies. Vi

använder termen "cookies" för cookies och all sådan liknande teknologi.

Vi använder både ”persistent cookies” och ”session cookies”. Medan persistent

cookies kvarstår på din dator under en längre tid tas sessions cookies automatiskt

bort när webbläsarfönstret är stängt.

1.2 Vi använder följande cookies för de ändamål som anges nedan:

1.2.1 Functional cookies

Vi använder functional cookies för att styra vissa funktioner på webbsidan och för att

optimera din användning av vår webbsida, vilket betyder att när du fortsätter att

använda eller komma tillbaka till webbsidan kommer webbplatsen att

tillhandahållas som du tidigare har begärt, t.ex. komma ihåg din anpassning och

webbsidans inställningar.

1.2.2 Analytical/performance cookies

Dessa cookies tillåter oss att känna igen och räkna antalet besökare på vår

webbsida och se hur besökarna flyttar när de använder den. Detta hjälper oss att

förbättra hur vår webbplats fungerar, till exempel genom att se till att användarna

hittar det de letar efter enkelt. Vi använder också informationen i statistik- och

marknadsföringssyfte.

1.2.3 Tredjeparts-cookies

Vi får tillåta våra partners att använda cookies på webbsidan för samma ändamål

som identifierats ovan. Vi kan också använda tjänsteleverantörer som agerar på

våra vägnar att använda cookies för ovan angivna ändamål. För närvarande

använder vi en webbanalystjänst och verktyg som tillhandahålls av en tredje part

som samlar in uppgifter.

1.3 De flesta webbläsare tillåter dig att hantera dina cookiepreferenser. Du kan ställa in

din webbläsare för att vägra cookies eller radera vissa cookies. I allmänhet bör du

också kunna hantera liknande teknik genom att använda webbläsarens

inställningar.

Observera att om du väljer att blockera cookies kan det hända att den här

webbsidan inte fungerar på rätt sätt.

avtal, villkor & policys 

Dataskyddspolicy / Integritetspolicy

Allmänna villkor inklusive Personuppgiftsbiträdesavtal och Säkerhetspolicy

General Terms including DPA and Policys (english version)

kontakt

Chatta med oss: Klicka på Chatta / Chat knappen längst ner till höger.

Ring oss: 010-160 50 40

E-posta oss: sale [@] vhdmedia.se

Bli kontaktad: Klicka här!

MADE BY          IN SWEDEN

© 2008-2021 VHD Media Group AB | Edsbrogatan 1E, 752 28 Uppsala, Sweden